Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pårørende

I Danmark har vi tradition for brugerinddragelse. På Plejecentret Østervang har vi også denne tradition. Til dette er der bl.a. valgt et Bruger- og pårørenderåd. Det giver beboere og pårørende mulighed for at påvirke de retninger, der er for den daglige pleje-og omsorgsindsats på Østervang.

Rådet kan i dialog med plejecentrets ledelse og medarbejdere være med til at sikre, at dagligdagen fungerer bedst muligt.

Denne dialog er meget værdifuld for ledelsen. Erfaringen viser, at det giver tryghed for både beboere og pårørende. I rådet stilles spørgsmål, og forslag behandles.

Ledelsen og medarbejderne sætter stor pris på denne frivillige indsats.
En gang årligt afholdes dialogmøde med 1 politikere fra Sundheds- og Omsorgsudvalget på centret, hvor også Bruger- og pårørenderådet deltager.

Ikast-Brande kommunes pårørendepolitik.

"Pårørende - familie og andre nære personer - spiller en betydningsfuld rolle i de fleste menneskers liv. Pårørende er med til at forme vores liv. De er en del af vores historie og identitet og har helt naturligt et ønske om at følge vores liv tæt.

Med pårørendepolitikken ønsker vi at styrke og udvikle samarbejdet. Politikken skal medvirke til, at pårørende oplever sig mødt med forståelse og støtte samtidig med, at deres erfaringer, viden og ressourcer inddrages til glæde og gavn først og fremmest for borgeren, men også for pårørende og personale.

I Sundheds- og Omsorgsudvalget vil vi med interesse følge, hvordan borgere, pårørende og personale vil  gøre pårørendepolitikken "levende". Sundheds- og Omsorgsudvalget,  Ikast-Brande Kommune"

På Østervang er der ikke et bruger- og pårørenderåd. Fremadrettet vil der bliver arbejdet hen imod etablering af et bruger- pårørenderåd.

 

Klik her for at se brochure om pårørendepolitik

Østervang
Storegade 2  -  8765 Klovborg
Tlf. 9960 5800  -  oestervang@ikast-brande.dk