Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pårørende

I Danmark har vi tradition for brugerinddragelse. På Plejecentret Østervang har vi også denne tradition. Til dette er der bl.a. valgt et Bruger- og pårørenderåd. Det giver beboere og pårørende mulighed for at påvirke de retninger, der er for den daglige pleje-og omsorgsindsats på Østervang.

Rådet kan i dialog med plejecentrets ledelse og medarbejdere være med til at sikre, at dagligdagen fungerer bedst muligt.
Denne dialog er meget værdifuld for ledelsen. Erfaringen viser, at det giver tryghed for både beboere og pårørende. I rådet stilles spørgmål, og forslag behandles.

Ledelsen og medarbejderne sætter stor pris på denne frivillilge indsats.
En gang årligt afholdes dialogmøde med 1 - 2 politikere fra Sundheds- og Omsorgudvalget på centret, hvor også Bruger- og pårørenderådet deltager.

Østervang
Storegade 2  -  8765 Klovborg
Tlf. 9960 5800  -  oestervang@ikast-brande.dk