Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pårørende

I Danmark har vi tradition for brugerinddragelse. På Plejecentret Østervang har vi også denne tradition. I øjeblikket er der ikke et Bruger- og pårørenderåd på Østervang. Det er en fælles beslutning, at vi afholder pårørendeaftener minimum 4 gange om året, hvor forskellige temaer drøftes.

Denne dialog er meget værdifuld. Erfaringen viser, at det giver tryghed for både beboere og pårørende.

Ledelsen og medarbejderne sætter stor pris på denne frivillige indsats.
En gang årligt afholdes dialogmøde med 1 politikere fra Sundheds- og Omsorgsudvalget på centret, hvor også pårørende deltager.

Ikast-Brande kommunes pårørendepolitik.

"Pårørende - familie og andre nære personer - spiller en betydningsfuld rolle i de fleste menneskers liv. Pårørende er med til at forme vores liv. De er en del af vores historie og identitet og har helt naturligt et ønske om at følge vores liv tæt.

Med pårørendepolitikken ønsker vi at styrke og udvikle samarbejdet. Politikken skal medvirke til, at pårørende oplever sig mødt med forståelse og støtte samtidig med, at deres erfaringer, viden og ressourcer inddrages til glæde og gavn først og fremmest for borgeren, men også for pårørende og personale.

I Sundheds- og Omsorgsudvalget vil vi med interesse følge, hvordan borgere, pårørende og personale vil  gøre pårørendepolitikken "levende". Sundheds- og Omsorgsudvalget,  Ikast-Brande Kommune"

Klik her for at se brochure om pårørendepolitik

Østervang
Storegade 2  -  8765 Klovborg
Tlf. 9960 5800  -  ostervang@ikast-brande.dk