Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Personale

Der er ansat ca. 40 medarbejdere på centret.

Medarbejderne varetager opgaver indenfor områderne:

 • pleje/omsorg
 • praktisk bistand
 • aktivitet/omsorg

Personalet er sammensat af følgende faggrupper:

 • leder
 • social- og sundhedshjælpere
 • social-og sundhedsassistenter/plejehjemassistenter
 • sygehjælpere
 • sygeplejerske
 • ergoterapeut
 • rengøringspersonale
 • pedellen er ansat henholdsvis af boligselskabet og kommunen.

 


 

Østervang
Storegade 2  -  8765 Klovborg
Tlf. 9960 5800  -  ostervang@ikast-brande.dk