Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Værdigrundlag

Ikast-Brande kommune har nøgleordene: Tillid – ansvarlig – dialog som vores fælles værdiforståelse. Personalet i distriktet har udarbejdet et fælles værdigrundlag, der tager afsæt i mødet med borgerne og deres pårørende, og hvor kommunens værdiord indgår.

Vi yder individuel støtte til at opnå den bedst mulige livskvalitet for borgeren.


Vi er imødekommende og betragter borgeren som samarbejdspartner
Vi tager hensyn til borgerens ønsker for, hvordan de aftalte opgaver udføres
Vores samtale med borgeren tager udgangspunkt i deres hverdag
Vi yder støtte til en tryg og sikker hverdag

 
Vi er imødekommende og betragter borgeren som vores samarbejdspartner.
Det sker ved:

 • at vi respekterer borgernes forskellighed
 • at vi udviser indfølingsevne og situationsfornemmelse
 • at vi i vores kommunikation udviser venlighed og forståelse
 • at vi overholder "god takt og tone"
 • at vi gør tingene sammen med borgeren

Vi tager hensyn til borgerens ønsker for, hvordan de aftalte opgaver udføres.
Det sker ved:

 • at vi giver borgeren valgmuligheder og medbestemmelse
 • at vi tager hensyn til borgerens individuelle vaner

Vores samtale med borgeren tager udgangspunkt i deres hverdag.
Det sker ved:

 • at vi er nærværende i vores samtale med borgeren
 • at vi er gode til at lytte
 • at vi har en åben og ærlig dialog
 • at vi giver den rigtige information

Vi yder støtte til en tryg og sikker hverdag.
Det sker ved:

 • at give borgeren plads til privatliv
 • at vi samarbejder med de pårørende
 • at vi overholder indgåede aftaler
 • at vi udviser diskretion og overholder vores tavshedspligt
 • at vi har god faglig viden

Østervang
Storegade 2  -  8765 Klovborg
Tlf. 9960 5800  -  ostervang@ikast-brande.dk