; ; Søg bolig
Gå til hovedindhold

Søg bolig

Ansøgning om en bolig sker ved henvendelse til Visitations- og Myndighedsafdelingen, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast, tlf. 9960 3140 på hverdage mellem kl. 08.30 og 10.00. Hos visitatoren kan du også få oplysninger om de økonomiske forhold og om muligheder for tilskudsordninger som boligsikring o. lign. Klik på linket nederst på siden her, og få mere information om plejeboliger og ældreboliger

Når du flytter ind på Østervang, vil vi forsøge at genskabe det liv, du har levet hidtil, således at du får den hverdag du ønsker dig.

Når du flytter ind i en bolig på Østervang, kan du betragte den, som hvis du flytter ind i en hvilken som helst anden bolig.

I møbleringen af boligen, skal der tages højde for, at den i større eller mindre omfang er personalets arbejdsplads, og der derfor er nogle praktiske foranstaltninger, som vi anmoder om, at du og din familie vil tage hensyn til.

Et personale vil i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten derefter udfylde en arbejdspladsvurdering og dermed godkende arbejdsforholdene. Er der problemstillinger, vil vi tage det op med dig/dine pårørende.

Vi forventer, at din familie eller andre pårørende (fortsat) hjælper dig med de personlige ting, som f.eks. oprydning i dine private papirer og skuffer, pudsning af sølvtøj og messing m.m.

Indenfor de første uger vil en af dine to kontaktpersoner invitere dig og evt. dine pårørende til en indflytningssamtale, hvor vi bl.a. vil tilbyde dig at udfylde en livshistorie med dig.

Livshistorien kan vi bruge til at få så stort et kendskab til dig som muligt, til dit liv og dine vaner, og derved tilpasse vores hjælp og støtte efter det.

Servicepakke 

Du har mulighed for at tilmelde dig vores servicepakke ved indflytning.

Den koster 100 kr. om måneden, og dækker rengøringsmidler og -artikler samt diverse lys, servietter og blomster til fælles brug.