; ; Demens
Gå til hovedindhold

Demens

Det er vigtigt, at borgere med demens oplever et godt liv. Det sætter krav til miljøet. På Østervang møder vi borgeren og pårørende med respekt, værdighed og høj faglighed samt miljøterapeutiske hensyn.

På Østervang er afdeling Syd indrettet med udgangspunkt i principperne omkring indretning af et demensvenligt miljø.

Et demensvenligt miljø fremmer borgerens sikkerhed og tryghed og tilpas stimuli. Miljøet tager hensyn til det handicap, det er at leve med en manglende hukommelse, mental svigt og ændret sansebearbejdning. Der er fokus på farvevalg, lys, ledetråde og tydelig angivelse af rummenes funktion. Miljøet skal skabe rammer, der fremmer trivsel og velbefindende hos beboerne.

I miljøet er der er skabt mulighed for at kunne bevæge sig trygt ud i en sansehave, hvor farver, dufte og lyde stimulerer sanserne.

Det demensvenlige miljø understøtter borgerens mulighed for at leve livet i hjemlige og velkendte omgivelser, og at borgeren kan fortsætte sin livsstil til livets afslutning.

Boligen og de øvrige fysiske rammer skal således skabe de bedste betingelser for det liv, der skal leves med hensyntagen til de behov, der er til den individuelle pleje og omsorg. Det skal skabe en hjemlig ramme i hverdagen og frem til livets afslutning.

 

Målgruppen af borgere der kan visiteres til Syd

 • er udredt for demenssygdom, eller fremtræder med tydelige demenssymptomer/kognitiv svækkelse og som enten ikke kan eller ønsker at medvirke til udredning.
 • er i middelsvær til svær fase af sygdommen
 • har Behavioral and Psykological Symptoms of Dementia. BPSD ( forkortelse) står for symptomerne apati, nedtrykthed, aggressioner, agitation, angst, hallucinationer, vrangforestillinger, afvigende motorisk adfærd(uro), depression, opstemthed/eufori, ligegyldighed, manglende eller nedsatte hæmninger, verbal og fysisk aggression, søvnforstyrrelser og forstyrrelser i appetit og spiseadfærd.

 

Det kan være borgere

 • som går sig en tur og ikke kan finde hjem igen
 • som let kan blive overstimuleret ved sanseindtryk og hermed blive påvirket i trivsel og adfærd
 • som kun er tilstede kortvarigt, og har behov for sekvenspleje
 • som har personlighedstræk/karaktertræk, som er forstærket i deres demens (narcissistiske, psykopatiske osv.) som påvirker adfærden negativt (er urolig, vredladen, råbende, passiv m.m.)
 • der i forvejen har en psykisk lidelse (endogen depression, maniodepressiv, skizofreni, traumer osv.)
 • som er forpint af symptomer med vrangforestillinger og/eller hallucinationer
 • som en stor del af tiden er i delirøs tilstand og er forpint af denne
 • som har en urolig adfærd og kan gå rastløs rundt og/eller skælder ud og kan slå ud.

 

Når hukommelsen svigter, og diagnosen er demens

Hvad er vi mennesker uden vores minder? Uden det, der gik godt. Uden det, der gik dårligt. Uden det, vi lærte af de særlige øjeblikke – og de mennesker vi holder af. Når man rammes af en demenssygdom, forsvinder alt det, vi tager for givet, med tiden. Det at kunne tage vare på sig selv og måske sin familie. Livet slår en kraftig kolbøtte – man bliver fortumlet – og man har brug for hjælp til at ”holde balancen”.

 

Det lille FOA Blad har bragt en artikel om Østervang og demensnøgleperson Ulla Norup Schaarup.

Du kan læse artiklen under dokumenter nederst på siden her.