; ; Fokusområder i plejen
Gå til hovedindhold

Fokusområder i plejen

Mobilisering og ernæringsrigtig kost

Vi arbejder også med mobiliseringen af vores ældre borgere
Ældre mennesker er særligt udsatte for at tabe funktionsevne, hvis de ophører med at være fysisk aktive. Mange ældre lever med kroniske sygdomme som for eksempel gigt, og det tager længere tid for ældre mennesker at genvinde kræfterne efter en periode med immobilisering, for eksempel i forbindelse med sygdom, indlæggelse eller kirurgiske indgreb.
Den fysiske aktivitet kan foregå som en naturlig del af dagligdagen.

Personalet tager derfor i samarbejde med dig udgangspunkt i egenomsorgsprincippet. Det vil sige, at du motiveres til at klare det, som du selv kan. I samarbejde med visitatorerne tilbyder personalet hjælp til det, du ikke selv kan klare.

 

Desuden arbejder vi med ernæringsrigtig kost som kerneområde
De fleste ved, at overvægt skader kroppen. Færre ved måske, at småtspisende ældre risikerer at komme ind i en ond spiral med for lidt og forkert mad og drikke. De taber sig og mister muskelmasse og kan ende med ikke at kunne klare sig i eget hjem.
Ikast-Brande Kommune har udarbejdet et redskab, hvor man kan få systematisk viden om vores ældres ernærings tilstand og bruger dette i planlægningen af den ernæring, der tilbydes den enkelte beboer.