; ; Kost og måltider
Gå til hovedindhold

Kost og måltider

Du har sikkert oplevet, hvordan maden kan være med til at bevare dit velbefindende. Som borger på Østervang vil du opleve, at der er stort fokus på mad og måltider.

Vi ved alle, at maden på lang sigt medvirker til at holde os raske, og vi kan dermed bevare vore evner til at klare de daglige gøremål. Vi ved også, at vores krop bliver ældre, og der opstår måske sygdomme. Vores spisevaner og behov for mad ændres derfor med alderen.

Socialstyrelsen har i 2012 udgivet en National handlingsplan for måltider og ernæring til ældre i hjemmeplejen og plejeboliger. Østervang har siden 2011 haft mad og måltider som et særskilt indsatsområde. Vi er derfor glade for at kunne sige, at de anbefalinger, som den nationale handlingsplan giver, er til at genkende i dagligdagen på Østervang, når det gælder mad og måltider.

For disse forhold har personalet på Østervang fokus på og ved, hvordan de sammen med dig kan sikre, at du får den kost, du har behov for. Personalet taler ønsker og behov igennem med dig og følger op på, om du får den mad, du har brug for.

Fællesskabet omkring måltiderne er et tilbud. Ønsker du at spise i dit eget hjem, er du velkommen til dette, men vi kan kun opmuntre til at deltage i fællesskabet og få de gode oplevelser omkring måltidet, som også er med til at give appetit.

Østervang betragter måltiderne som meningsfulde aktiviteter, hvor personale og borger skaber gode stunder sammen. På hver plejeenhed er der en fælles spisestue og et åbent køkken.

Hovedmåltidet er lavet på Ikast-Brande Kommunes centralkøkken "Madjyden". Østervang modtager dette som kølemad, hvorefter personalet varetager de øvrige ting, der skal ske med maden.

Hver køkkenenhed på Østervang bestiller de varer, som de skal bruge til de øvrige måltider. Der er således mulighed for personalet og beboerne selv at lave nogle af de ting, som de kunne ønske sig. Det kan være lune retter, bage eller smøre festsmørrebrød som nogle få eksempler.

Vil du vide mere om døgnforplejning kan du kigge her

Vi håber, at vi med disse få ord har gjort dig nysgerrig på de oplevelser, der kommer i forbindelse med mad og måltider Østervang.