; ; Værdigrundlag
Gå til hovedindhold

Værdigrundlag

Ikast-Brande Kommune har nøgleordene: Tillid – ansvarlig – dialog som vores fælles værdiforståelse. Personalet i distriktet har udarbejdet et fælles værdigrundlag, der tager afsæt i mødet med borgerne og deres pårørende, og hvor kommunens værdiord indgår.

Harrild Hede

Vi yder individuel støtte til at opnå den bedst mulige livskvalitet for borgeren.

Vi er imødekommende og betragter borgeren som samarbejdspartner.
Vi tager hensyn til borgerens ønsker for, hvordan de aftalte opgaver udføres.
Vores samtale med borgeren tager udgangspunkt i deres hverdag.
Vi yder støtte til en tryg og sikker hverdag.

Vi er imødekommende og betragter borgeren som vores samarbejdspartner.
Det sker ved:

 • at vi respekterer borgernes forskellighed
 • at vi udviser indfølingsevne og situationsfornemmelse
 • at vi i vores kommunikation udviser venlighed og forståelse
 • at vi overholder "god takt og tone"
 • at vi gør tingene sammen med borgeren

Vi tager hensyn til borgerens ønsker for, hvordan de aftalte opgaver udføres.
Det sker ved:

 • at vi giver borgeren valgmuligheder og medbestemmelse
 • at vi tager hensyn til borgerens individuelle vaner

Vores samtale med borgeren tager udgangspunkt i deres hverdag.
Det sker ved:

 • at vi er nærværende i vores samtale med borgeren
 • at vi er gode til at lytte
 • at vi har en åben og ærlig dialog
 • at vi giver den rigtige information

Vi yder støtte til en tryg og sikker hverdag.
Det sker ved:

 • at give borgeren plads til privatliv
 • at vi samarbejder med de pårørende
 • at vi overholder indgåede aftaler
 • at vi udviser diskretion og overholder vores tavshedspligt
 • at vi har god faglig viden